Jakob Wallgren


Är glaset halvtomt eller halvfullt? Halvfullt, så klart. Med cyanid.