Kanaler

En dikt

Jakob Wallgren, 2019-02-10

Stirrande från en bro eller så

ner i sjoken av skum,

bärare i en flodkrök.


Kanaler. Förstår du hur du

tagit dig hit?

Baklänges, ständigt redo för loppen

genom björkskogarna

på stråk som för dig ner

till vårbäckarna.


Skorv och flagor låter du falla

i de lekfulla strömmarna.

De späda mjällen ger sig av,

runt skogen vävs ett mönster av en bild.

Björkarna håller dig samman, denna slutna hand.
Bakgrundsbild: NASA